cover

De praktijk

Oefentherapie Schollevaar is al jaren gevestigd in het pand van Dynamis Schollevaar aan het Filomeentje Erf. Door de jaren heen heeft Oefentherapie Schollevaar diverse eigenaren gehad. Op dit moment is Titia Zwarts de eigenaar en therapeut van deze praktijk voor oefentherapie.

Dynamis Schollevaar is een samenwerking tussen de fysiotherapiepraktijken Fysiotherapie Schollevaar en Centrum Dynamis. In Capelle Schollevaar hebben zij twee locaties (Filomeentje Erf 154 en Floris Burgwal 194) waar Oefentherapie Schollevaar mee samenwerkt.

Op de locatie Filomeentje erf van Dynamis Schollevaar werken twee fysiotherapeuten en een manueel therapeut. Omdat Dynamis Schollevaar en Oefentherapie Schollevaar onder één dak gevestigd zijn en onderling goed contact hebben, wordt er goed samengewerkt. Soms levert zo’n samenwerking sneller en beter resultaat op voor uw behandeling. Dan is het fijn dat de lijnen zo kort zijn.

Kwaliteit

Op dit moment verandert er van alles in de gezondheidszorg. Ook worden er steeds weer nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar behandelingen. Om goede kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de laatste ontwikkelingen in de oefentherapie.

De wet BIG regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG. Dit betekent dat ze niet BIG-geregistreerd zijn, maar geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Binnenkort kunnen patiënten/cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars via internet controleren of een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici is geregistreerd.

Uw oefentherapeut staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als Bachelor Oefentherapeut. Dit register houdt bij of uw therapeut voldoende activiteiten onderneemt om kennis up to date te houden. Dit kan bijvoorbeeld door bij- en nascholingen te volgen, door met collega’s in een intercollegiaal overleg ervaringen uit te wisselen, of door stagiaires te begeleiden.

Ook u kunt meehelpen de kwaliteit van oefentherapie te verbeteren. Sinds 2015 doet Oefentherapie Schollevaar mee aan een patiënttevredenheidsonderzoek, de verkortte CQ-Index. Aan het eind van uw behandeling krijgt u via de e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt ook door andere oefen- en fysiotherapiepraktijken gebruikt. Een onafhankelijk bureau verwerkt alle antwoorden. Op die manier is te zien waar verbeterpunten liggen voor de praktijken. Niet alleen omdat patiënten hun tips en problemen kunnen aangeven, maar ook omdat er een vergelijking wordt gemaakt met de resultaten van de andere praktijken. Uw eerlijke respons wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Klachten

In deze praktijk wordt veel belang gehecht aan de kwaliteit van uw behandelingen. Een goed contact is hierbij belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden, maar mocht u ergens een klacht over hebben, dan is het goed om dat aan uw therapeut aan te geven. Probeer hierover een gesprek aan te gaan. Mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst van dit gesprek, dan kunt u de klachtregeling volgen. De folder waarin dit staat beschreven is te vinden op de downloadpagina en op de website van de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Stage

De praktijk staat open voor het begeleiden van stages. Ik vind het belangrijk om ook toekomstige zorgverleners de kans te geven in de praktijk meer van het vak te leren. Wanneer er een stagiair bij de behandeling aanwezig zal zijn, wordt u als patiënt hier van te voren op gewezen. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiair, dan bent u vrij om dat aan te geven.

Ben je student en op zoek naar een stageplek? Neem gerust contact met me op.